MUSIC RIGHTS ON TOUR MET NNELG

15:00 – 16:00 PANDORA

Het blijft voor veel muzikanten een moeilijke puzzel: muziek en recht. Moet ieder bandlid zich aansluiten bij BumaStemra? Krijg ik voor optredens ook geld van Sena? En wanneer is het handig om lid te worden van NORMA? De Nederlandse rechtenorganisaties helpen je in een gesprek met Nnelg om deze puzzel op te lossen. Want welke afspraken maakt hij over zijn muziekrechten en vergoedingen? Je leert hier meer over tijdens Music Rights on Tour met Nnelg! 

Partner
Music Rights on Tour 

GASTEN/SPREKERS

Nnelg

Artiest | Creatief Ondernemer

Daniëlle van Slooten

Sena

Martijn Crama

Artiestenmanager

Esther Maijer

Buma/Stemra

Djèva David

NORMA

Grave van Solmsstraat 2, 3515 EN Utrecht